HGIS-Cultuursubsidie voor digitalisering erfgoed Papua's

november 2003 -

Tweehonderdduizend euro hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toegekend aan de Stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE). De stichting gebruikt deze subsidie om historisch materiaal en etnografische kunst uit voormalig Papua-Nieuw-Guinea digitaal toegankelijk te maken. Voor een Nederlands publiek, maar vooral voor studenten en scholieren in de huidige Indonesische provincie Papua.

In Papua is weinig materiaal met geschiedkundige waarde bewaard gebleven, vertelt Sjoerd Jaarsma van PACE. ‘Documenten, gebruiksvoorwerpen en kunst in musea is niet ouder dan 25 jaar. Maar in Nederland is wel veel materiaal. Veel Nederlanders die in de jaren vijftig en zestig in Papua-Nieuw-Guinea werkten, hebben bijvoorbeeld foto’s, films en gebruiksvoorwerpen mee genomen. Ook instellingen in Nederland zijn in bezit van rapporten en andere interessante documenten. Wij proberen dat te inventariseren, te beschrijven en digitaal toegankelijk te maken.’

Er komt een website, om te beginnen in het Nederlands, maar snel ook in Bahasa Indonesia en in het Engels. Daarnaast gaat de stichting cd-roms uitgeven om in combinatie met de website te gebruiken. Want internet wordt in Papua veel gebruikt, maar het is vaak niet erg snel. Door bijvoorbeeld beeldmateriaal op cd-roms uit te geven, zijn ook deze bronnen goed te raadplegen. De stichting hoopt vanaf volgende maand een aantal pagina’s on line te hebben op www.papuaergfoed.org. Begin volgend jaar staat er een meer complete site en volgen de vertalingen.

De staatssecretarissen van de twee ministeries zijn samen verantwoordelijk voor de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen. De Nederlandse overheid stelt dit geld ter beschikking om het internationaal cultuurbeleid gestalte te geven. Het HGIS-Cultuurbudget bedraagt in 2003 ruim 11 miljoen euro.